ASE audittool
ASE audittool 3

Online inzicht in uitgevoerde audits? Makkelijk in kunnen zien welke actiepunten er nog openstaan? En de mogelijkheid om analyses om structurele verbeterpunten of aandachtspunten die voortkomen uit audits te herkennen? Dit kan met de ASE audittool!

Audits
Voor diverse van onze klanten voeren we audits uit. Om deze audits inzichtelijk te maken voor klanten die zelf niet beschikken over een audittool voor de audits die we uitvoeren, hebben we de ASE audittool ontwikkeld.

ASE audittool
De ASE audittool is een online tool. We gebruiken de audittool voor het plannen, uitvoeren, rapporteren en opvolgen van de audits. De ASE audittool gebruiken we nu 10 jaar. In deze tijd is de audittool verder ontwikkeld en geüpdate. We hebben er ongeveer 6.000 audits mee uitgevoerd. Dat zijn zo’n 2 audits met de ASE audittool per dag!

ASE audittool 4

Inzicht
De opdrachtgever krijgt toegang tot zijn specifieke deel van de ASE audittool. Met deze toegang is er inzicht in:

  • de planning
  • de rapportages
  • de openstaande actiepunten
  • de opvolging van de actiepunten

Ook is het mogelijk om analyses om structurele verbeterpunten of aandachtspunten die voortkomen uit audits te herkennen.

Maatwerk
Iedere opdrachtgever heeft zijn eigen wensen voor het uitvoeren van audits. We hebben veel ervaring om onderwerpen en vragen goed te beoordelen. Om vergelijkbare en eenduidige beoordelingen te krijgen stemmen we duidelijke criteria af met de opdrachtgever. In de audittool maken we een audittemplate aan waarin we de vragen en criteria vastleggen.
Duidelijkheid in wat gevraagd wordt van een vestiging helpt de vestiging ook om effectief te voldoen aan de eisen die u als opdrachtgever stelt.

Rapportage
De rapportage bestaat uit een rapport waarbij gekozen kan worden om een actierapport of een compleet auditrapport te maken, met of zonder foto’s, en een resultatenblad met de scores.

Opvolging
Is er na een audit een opvolging van een vestiging noodzakelijk? En op welke manier? Door dit in de audittemplate aan te geven, geeft de audittool een melding of maakt de tool een heraudit aan.

ASE audittool 5
Analyse per hoofdstuk of op vraag niveau

Hulp nodig of meer weten?
Wij bespreken graag de mogelijkheden, neem vooral contact met ons op! Wij laten graag meer zien.

Scroll naar boven