Diensten

Werkplaatsorganisatie

De automotive wereld was jarenlang vrij traditioneel georganiseerd. Maar tijden veranderen en ook de autobranche gaat met zijn tijd mee. Er is op dit moment namelijk sprake van enorme veranderingen in de markt. Denk hierbij onder andere aan elektrificatie en de ontwikkelingen op het gebied van online.

In de loop der jaren is CORBO gegroeid. We hebben het aanbod van diensten en trainingen fors uitgebreid. Ook is ons team gegroeid, waardoor veel waardevolle kennis en praktijkervaring is toegevoegd.

CORBO werkt voor bedrijven en organisaties in onder andere de zakelijke dienstverlening, handel productie, transport en automotive.

Onze diensten 3

De kernvraag en belangrijke vraagstukken

In ieder autobedrijf spelen vraagstukken. Of het nu om een personenwagen- of truckdealer gaat, de zelf-reparerende eigenaar, een carrosseriebedrijf, een trailerbouwer of een bandenbedrijf. De kernvraag is: “Bent u als ondernemer voorbereid op de toekomst”? Sluit de manier waarop op dit moment gewerkt wordt aan op de behoeften van de markt en de klant?

Al deze vraagstukken zijn van invloed op de productiviteit en efficiency. Voor deze en andere vragen rondom de sales, aftersales en de werkplaats is CORBO u graag van dienst!

Organisatieanalyse en ontwikkeling

Wanneer heeft u voor het laatst nagedacht over de volgende vragen:

 • Wat zijn de sterke kanten en wat zijn de zwakke kanten van mijn onderneming?
 • Waar kunnen taken en functies beter op elkaar worden afgestemd?
 • Welke processen en procedures in het bedrijf zijn vatbaar voor verbetering?
 • Welke verbeteringen moeten prioriteit hebben?
 • Hoe moet dat worden aangepakt?
 • Wat kunnen verbeteringen opleveren, zowel uitgedrukt in geld als kwaliteit?

Dit zijn vragen waar u als ondernemer mee wordt geconfronteerd, maar waarop u zelf niet altijd direct het juiste antwoord paraat heeft. Wij ondersteunen u hierbij en helpen u aan de antwoorden door middel van een organisatieanalyse.

Gericht onderzoek uitvoeren

Afhankelijk van de door u ervaren problematiek gaan wij een gericht onderzoek uitvoeren. Natuurlijk doen wij u eerst een vrijblijvend voorstel. In dit voorstel geven wij ook aan wat we van elkaar mogen verwachten. Als wij het onderzoek hebben uitgevoerd en de resultaten en mogelijkheden aan u hebben gepresenteerd, kunnen wij u aansluitend ondersteunen bij het doorvoeren van de voorgestelde verbeteringen.

Tools

De volgende tools gebruiken we bij het analyseren van organisaties en processen:

 • Tijdstudies worden uitgevoerd met onze eigen MMO-tool (Multi Moment Opname). Hierdoor ontstaat een objectief beeld van een afdeling op het gebied van tijdsbesteding. Dit inzicht is essentieel om het resultaat te verbeteren.
 • Bedrijfsanalyses worden uitgevoerd met behulp van een unieke scan. Deze scan maakt het mogelijk om prestaties van verschillende vestigingen op het gebied van processen binnen één organisatie objectief met elkaar te vergelijken. Deze “benchmarking” geeft inzicht in verbeter potentiëlen die veelal niet opgemerkt en/of benut worden.
 • Specifieke processen worden met behulp van een analysetool objectief gemeten om bijvoorbeeld doublures en bespaarmogelijkheden te signaleren.

TMA Methode

Zit de juiste persoon op de juiste plek? Wilt u dat medewerkers zich ontwikkelen ten behoeve van hogere performance? Kunnen uw medewerkers zich aanpassen aan veranderende interne en externe omstandigheden?

Wij kunnen met behulp van de TMA methode (Talent Motivatie Analyse) vele tools inzetten om uw medewerkers én uw organisatie te ontwikkelen. Verschillende medewerkers van CORBO zijn TMA gecertificeerde professionals.

Met de TMA methode gaat u:

 • Mensen effectiever selecteren en inzetten op basis van ‘matching’ tussen werk en persoonlijke talenten.
 • Meer objectiviteit bereiken in gesprekken over persoonlijke ontwikkeling en mobiliteit.
 • Gerichter opleiden: de juiste competenties ontwikkelen die passen bij iemands talenten.
 • Effectiever aansturen van teams op basis van ieders talenten.
 • Inzicht verkrijgen in cognitieve capaciteiten en beroepsinteresse van mensen.
 • Monitoren of de organisatie de juiste talenten aan boord heeft om de organisatiedoelen te realiseren.
 • Effectief zoeken naar mensen met talent voor een functie/rol of project.

Zorgsystemen / ISO

Uw klanten vragen steeds vaker om aan te tonen dat uw bedrijf voldoet aan bepaalde criteria op het gebied van kwaliteit, veiligheid of milieu. CORBO is in 1989 al gestart met de ontwikkeling van de eerste kwaliteitssystemen. In de loop der jaren hebben wij bij veel organisaties systemen ingevoerd, gebaseerd op verschillende internationale normen. Daarnaast ontwikkelen wij regelmatig specifieke normen voor bijvoorbeeld franchiseorganisaties. Wij begeleiden u bij de ontwikkeling en invoering van ISO 9001, ISO 14001 en bijvoorbeeld MVO.

Audits

Voor veel opdrachtgevers voert CORBO verschillende soorten audits uit. Dit gebeurt met name vanuit dochterbedrijf Audit Services Europe B.V.

Lean en Lean Six Sigma

Lean lijkt een nieuwe manier van werken, dat is echter niet zo. Het Lean werken is in de jaren ‘50 ontwikkeld door autofabrikant Toyota. In de jaren erna is deze werkwijze verder geëvolueerd in alle mogelijke bedrijfstakken. Lean is dus inmiddels een beproefde managementstrategie.

Lean: de effecten

Lean is vooral een manier van werken waarbij alles en iedereen in de onderneming zich richt op het creëren van waarde voor de klant in alle bedrijfsprocessen. Het uitgangspunt is om alle vormen van verspilling in de processen te elimineren of te minimaliseren. Dit leidt tot kortere doorlooptijden en lagere kosten. De effecten van deze werkwijze zijn zichtbaar op het gebied van klantentevredenheid, medewerkerstevredenheid, en niet te vergeten de winst!

Lean Six Sigma: gebaseerd op statistische gegevens

Lean Six Sigma is een andere methode. Deze werkwijze is gebaseerd op statistische gegevens. Six Sigma richt zich op het verminderen van variatie in processen, waardoor een constante kwaliteit van procesoutput bereikt wordt. Dit is in een productieomgeving natuurlijk een vereiste. Maar ook in andere sectoren groeit de aandacht voor Six Sigma.

De Lean (Green Belt en Black Belt gecertificeerde) medewerkers van CORBO begeleiden u bij het implementeren van de Lean werkwijze.

5S in uw bedrijf

De 5S methodiek is erop gericht dat de werkplaats, de werkplekken en gereedschappen zodanig zijn ingericht en georganiseerd dat medewerkers makkelijker en efficiënter kunnen werken. Zo hoeven medewerkers bijvoorbeeld minder lang te zoeken naar het juiste gereedschap voor die ene specifieke klus. Dit voorkomt tijdsverspilling en leidt tot veilig werken.

6% minder zoektijden

Uit onderzoek dat CORBO heeft uitgevoerd blijkt dat een goed georganiseerde werkplaats rond 6% minder zoektijden heeft naar gereedschap en onderdelen, dan gemiddeld georganiseerde werkplaatsen. Dat is duurzaam 6% meer omzet per dag zonder extra kosten!

De succesfactoren: kwaliteit leveren en efficiënt werken

Het leveren van kwaliteit en efficiënt werken zijn belangrijke succesfactoren binnen de autobranche. Door het leveren van kwaliteit zorgen we voor tevreden klanten die een volgende keer weer terugkomen. Ook voorkomen we hiermee ongewenste herhalingsbezoeken. Efficiënt werken is noodzakelijk om rendement te kunnen maken in deze lastige markt van vele aanbieders, teruglopende vraag en prijsdruk op de diensten die worden geleverd.

De medewerkers vormen de basis

De basis van deze succesfactoren vormen de medewerkers die de werkzaamheden uitvoeren, de werkplekken waar de werkzaamheden worden uitgevoerd en de gereedschappen die nodig zijn om de werkzaamheden uit te voeren.

RI&E

Voor ieder (auto)bedrijf met personeel is de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) verplicht. Er zijn daarnaast nog meer redenen om de RI&E op te stellen. U zorgt hiermee voor een veilige werkomgeving. Ook verkleint u de kans op ongevallen en aansprakelijkheid. CORBO voert de RI&E graag voor u uit. Lees verder over wat wij voor u kunnen betekenen!

Inzicht in alle risico’s en verbetermogelijkheden

Met uw eigen RI&E heeft u inzicht in alle risico’s en verbetermogelijkheden. Zo kunt u passende maatregelen nemen en de kans op ongevallen en gevaarlijke situaties verkleinen. Ook zullen de werknemers uw aandacht voor de werkomstandigheden waarderen. Dit zorgt weer voor een prettige sfeer op de werkvloer.

Toegespitst op uw bedrijf

Wij gebruiken onze kennis van de mobiliteitsbranche graag om uw RI&E praktisch en uitvoerbaar te maken. Bij CORBO werken ervaren specialisten die u helpen om met een frisse blik naar uw bedrijf te kijken. Uw RI&E is hierdoor altijd maatwerk en toegespitst op uw bedrijf.

Ons aanbod

 • Gemak: wij verzorgen de RI&E, het plan van aanpak en de rapportages
 • Branche-erkende RI&E
 • Maatwerk: wij komen altijd op locatie
 • Een overzichtelijke weergave van risico’s en verbetermogelijkheden
 • Tijdwinst
 • Toegang tot het digitale dossier

Vindt u het opstellen van een Risico Inventarisatie & Evaluatie lastig of vervelend? Of heeft u simpelweg geen tijd? CORBO helpt u uit de brand! Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Sturen op cijfers: aftersales game

Wilt u leren hoe u aftersales cijfers kunt interpreteren en beïnvloeden? En nog op een leuke manier ook? Dit kan met onze aftersales game “Sturen op cijfers”. Een bordspel dat bestaat uit een combinatie van cases, cijfers en bonusvragen.

Aftersales cijfers leren beïnvloeden met aftersales games

We ontwikkelden dit spel door onze ruime ervaring met efficiëntie- en organisatieonderzoeken in werkplaatsen te combineren met onze trainingservaring. Tijdens het spel beantwoordt u vragen over:

 • Efficiëntie in de werkplaats
 • Efficiëntie in de receptie
 • Beschikbaarheid
 • Productiviteit

Zo leert u wat de belangrijkste cijfers in de aftersales zijn en hoe u deze cijfers kunt interpreteren en beïnvloeden.

Meer rendement uit de aftersales

Na afloop van het spel ontvangt u de toolbox “Meer rendement uit de aftersales”. In deze toolbox vindt u de definities van de aftersales cijfers en tips om deze cijfers te verzamelen en te analyseren. Ook staan er acties in om het rendement te verbeteren/beïnvloeden. Zo kunt u na het spel meteen zelf aan de slag!

Voor wie

U speelt het spel onder leiding van een van onze trainers met directies, servicemanagers, werkplaatschefs en aftersales teams. Het spel duurt 2 uur en is te combineren met een training/workshop.

Zelf spelen?

Wenst u meer informatie over deze aftersales game? Of wilt u een offerte op maat aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Nieuwsberichten

Onze diensten 4
Effecten van de digitale werkorder op de werkplaatschef
Onze diensten 5
Brandjes blussen
Onze diensten 6
Andere tijden
Onze diensten 7
Vacature (junior) consultant/auditor
Onze diensten 8
Verschillende generaties in de werkplaats: (hoe) werkt dat?
Onze diensten 9
Pompen of…?
Scroll naar boven