Concrete en effectieve maatregelen nemen die leiden tot duurzame verbeteringen
Concrete en effectieve maatregelen nemen die leiden tot duurzame verbeteringen 3

Door Sander Scheuder

Nog 1 keer terugkijken

De cirkel is bijna rond. De afgelopen maanden hebben we een korte reeks van artikelen gedeeld met jullie. De rode draad in deze artikelen is een lagere score in de klanttevredenheidsmeting op het gebied van ‘uitleg van de uitgevoerde werkzaamheden’.

De volgende stappen hebben we reeds doorlopen:

 1. Sta open voor feedback en waardeer deze feedback van de klant
 2. Vraag door en probeer de feedback concreter te krijgen
 3. Verdiep je in oorzaken van ongewenste resultaten, maar ook van uitmuntende resultaten (waarom-vragen stellen kunnen hierbij helpen)
 4. Bepaal waar je invloed op hebt. Is dit op de oorzaak, de kans dat de oorzaak leidt tot een (on)gewenste gebeurtenis of de impact van de (on)gewenste gebeurtenis.

In dit laatste artikel: onze invloed aanwenden om door het nemen van maatregelen veranderingen en verbeteringen te realiseren.

MAAK EEN MAATREGEL SMRART

Doelstellingen SMART maken kennen we. Maar maak maatregelen ook SMART.

Specifiek
Met het vaststellen van kernoorzaken en richten op invloedsfactoren wordt de te nemen maatregel al heel specifiek en realistisch. Maak de formulering van de maatregel zo concreet mogelijk door ‘hoe..?’-vragen stellen. Probeer tot 5x toe de ‘hoe…?’-vraag te stellen om acties en maatregelen zo concreet mogelijk te maken.

Meetbaar
Wanneer is een maatregel dan succesvol en effectief geweest? Door er een duidelijk meetbare doelstelling aan te hangen, weet je wanneer de maatregel succesvol is en afgesloten kan worden. De doelstelling moet dan wel goed aansluiten en een directe gevolg zijn van de maatregel.

Acceptabel
Waar vaak geen rekening mee wordt gehouden, maar wel belangrijk is voor de acceptatie is wat gaan / kunnen we investeren in de maatregel. Welke middelen moeten beschikbaar worden gesteld, hoeveel tijd is ervoor nodig en hoeveel mag het kosten? Door dit vooraf duidelijk te maken, maak je in zekere zin ook duidelijk wat het belang is en vergroot je de bereidheid bij mensen die het gaan uitvoeren.

Realistisch
Belangrijk is om de medewerkers zelf deel uit te laten maken van dit proces. Des te groter is de herkenbaarheid en bereidbaarheid tot verandering. Ook hebben zij er dagelijks mee te maken en kunnen goed beoordelen welke maatregelen realistisch zijn en welke niet.

Tijdsgebonden
Stem met elkaar af wanneer gewenste doelstellingen gerealiseerd dient te zijn en de maatregel ook als effectief beoordeeld dient te zijn. Tijdens het implementeren van de maatregel kan dit bijgestuurd worden.

MAATREGELEN IMPLEMENTEREN EN BORGEN

De implementatie van een verbetermaatregel is een proces dat bestaat uit acties om succesvol te kunnen zijn:

 1. De meeste maatregelen beginnen met informeren of trainen van medewerkers
 2. Vervolgens gaan zij de nieuwe werkwijze toepassen
 3. Het is belangrijk om controles en metingen uit te voeren om te zien of de nieuwe werkwijze leidt tot de gewenste verbeteringen en of de werkwijze goed wordt uitgevoerd
 4. Dit leidt tot bijsturing van de werkwijze, het wegnemen van bezwaren of bijsturing van de medewerkers.
 5. Vier jullie successen. Als verbetermaatregelen effectief zijn, laat dit zien, deel het met elkaar, deel complimenten uit en vier het.

Hier zullen jullie de Deming-circle in herkennen: Plan-Do-Check-Act.

DUS

Om tot effectieve en duurzame verbeteringen te komen doorlopen we de volgende stappen:

 1. (H)erken een probleem of verbetermogelijkheid
 2. Bepaal de kernoorzaak
 3. Weten op welk niveau we invloed hebben (oorzaak, waarschijnlijkheid of impact)
 4. Formuleer de maatregel SMART
 5. Implementeer en borg de maatregel met Plan-Do-Check-Act
 6. Complimenteren en vieren van successen

CORBO HELPT U HIER GRAAG MEE

Uiteindelijk zult u zelf actie moeten ondernemen, maar dat hoeft u niet alleen te doen!

CORBO heeft ruime ervaring op het gebied van ondersteunen en begeleiden bij verbetertrajecten in de mobiliteitssector. In deze verbetertrajecten kijken we naar organisatie, processen, middelen en niet in de laatste plaats naar mensen. Onze zelfstandig opererende adviseurs hebben praktische ervaring en kennis. Zij komen samen met u tot toepasbare en geaccepteerde oplossingen met duurzame resultaten.

Verandering is lastig. Het vergt een breuk in oude vertrouwde routines. Wij helpen medewerkers met deze veranderingen. Om zo het oude los te laten en het nieuwe onbekende aan te gaan.

Klinkt dit allemaal wat groots en meeslepend? Een keer samen brainstormen, een plan van aanpak maken, een kick-off sessie doen, meedenken of reflecteren in het proces behoren ook tot de mogelijkheden, zodat u ook dit niet alleen hoeft te doen.

Het enige wat u ‘alleen’ hoeft te doen, is contact met ons opnemen! Graag tot ziens.

Scroll naar boven