De emotionele achtbaan bij veranderingen
De emotionele achtbaan bij veranderingen 3

Door Peter de Wild

Binnen de automotive branche spelen op dit moment veel veranderingen. Generaliserend stellen wij dat de branche lange tijd heeft gehandeld op een traditionele denk- en werkwijze. In de afgelopen 1-2 jaar is er al vrij veel veranderd. Lees in deze blog onze tips om een succesvolle verandering te realiseren!

Denk hierbij aan:

  •  elektrificatie van het wagenpark
  • de komst van agenten structuur
  • en alternatieve vormen van mobiliteit, zoals abonnementen.

Laten we ervan uitgaan dat het hier niet bij blijft. Ook in de komende jaren zal weinig hetzelfde blijven, en zullen organisaties zich moeten aanpassen aan de veranderende wereld. Daar is op zich niets mis mee. Echter, laten we vooral stilstaan wat veranderingen betekenen voor de medewerkers. En over hoe het management daarmee omgaat. Daarover schrijft onze implementatie manager Peter de Wild in deze blog.

Verandering
De reden of de noodzaak voor een verandering kan heel divers zijn. Denk aan wijzigingen in het retail netwerk van een OEM, waardoor een ondernemer kiest voor aansluiting bij een formule. Of denk aan het kiezen voor nieuwe product/markt combinaties, een interne reorganisatie, of het digitaliseren van werkprocessen etc.

Emotionele achtbaan
Verandering binnen een bedrijf zijn als een emotionele achtbaan voor medewerkers. In eerste instantie ervaren ze vaak weerstand en angst voor het onbekende. De verandering kan leiden tot onzekerheid over hun rol, taken en de bedrijfscultuur. Dit gaat vaak gepaard met frustratie en zelfs boosheid.

Acceptatie
Naarmate de verandering vordert, kunnen medewerkers zich echter aanpassen. Acceptatie begint vaak met het begrijpen van de noodzaak van de verandering en het zien van de voordelen op lange termijn. Gedurende deze fase kunnen medewerkers hoop en optimisme ervaren. Ondersteuning en heldere communicatie vanuit het management zijn cruciaal om deze positieve gevoelens te bevorderen. Wees duidelijk over de redenen van de verandering, en spreek uit dat het management een andere weg heeft gekozen voor het bedrijf. Dat betekent een gemaakte keuze voor een andere werkwijze en het loslaten van “het oude”. Het is belangrijk om te duiden dat de veranderingen gelden voor het hele team en dat “we het samen gaan doen”.

Ondersteuning
Het leerproces om met de nieuwe situatie om te gaan, omvat vaak het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en het aanpassen van mindset. Training en begeleiding spelen hierbij een belangrijke rol. Het is essentieel dat medewerkers het gevoel hebben dat ze de benodigde ondersteuning krijgen om succesvol te zijn in hun vernieuwde rol.

Ontwikkeling
Uiteindelijk, wanneer medewerkers eenmaal gewend zijn aan de verandering, kan er een gevoel van voldoening en groei ontstaan. Ze hebben de veerkracht ontwikkeld om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Dit is niet alleen gunstig is voor henzelf, maar ook voor het bedrijf als geheel. Het is een voortdurende cyclus van aanpassing. Bedrijven die een cultuur van flexibiliteit bevorderen, creëren een omgeving waarin medewerkers gedijen in een steeds veranderende wereld.

3 tips om een succesvolle verandering te realiseren:

  1. Duidelijke Communicatie: Transparante en regelmatige communicatie is cruciaal. Werknemers moeten begrijpen waarom de verandering plaatsvindt, wat de voordelen zijn en hoe het hun dagelijkse werk beïnvloedt. Een open dialoog bevordert betrokkenheid en vermindert onzekerheid. Bespreek regelmatig de voortgang. Waar gaan we naartoe? Waar staan we nu? Welke hulp hebben jullie nodig? Spreek waardering uit voor de reeds genomen stappen.
  2. Betrekken van Medewerkers: Laat werknemers actief deelnemen aan het veranderingsproces. Betrek hen bij besluitvorming waar mogelijk, verzamel feedback en implementeer suggesties indien van toepassing. Medewerkers die zich betrokken voelen, zijn eerder geneigd om positief bij te dragen aan de verandering.
  3. Ondersteuning en Training: Zorg voor voldoende ondersteuning en training om werknemers te helpen bij het ontwikkelen van de benodigde vaardigheden. Creëer een cultuur van continu leren en investeer in programma's die de overgang vergemakkelijken. Werknemers die zich gesteund voelen, zijn veerkrachtiger in het omgaan met veranderingen.

Meer weten?
Neem contact met ons op!

Scroll naar boven