Multi Moment Opname
Multi Moment Opname 3

CORBO voert naast werkplaatsscans ook tijdstudie-onderzoeken uit. In zo’n onderzoek doen we een Multi Moment Opname (MMO) in een werkplaats, een magazijn of op de werkplaatsreceptie.
Maar wat houdt dit nou eigenlijk in? In deze blog leggen we het uit!

In een MMO leggen we per tijdsblok van 2 of 3 minuten de handelingen van alle medewerkers van de afdeling vast.  

Multi Moment Opname 4

Waarnemingen
Om statistisch verantwoorde conclusies te kunnen trekken, hebben we per medewerker zo’n 500 waarnemingen nodig. Dit betekent dat in een week elk werkuur 2 keer wordt ‘geklokt’. Zo ontstaat een zeer gedetailleerd inzicht in de tijdsbesteding van alle medewerkers. Hierdoor kan nog nauwkeuriger dan met een werkplaatsscan worden aangegeven waar goede en voor verbetering vatbare punten in de werkplaats liggen.

Multi Moment Opname 5

Bij het meten onderscheiden we:

  • Vaktechnische werkzaamheden
  • Organisatorische werkzaamheden
  • Rust en persoonlijke verzorging

Vaktechnische werkzaamheden voegen waarde toe aan product of dienst voor een klant.

Organisatorische werkzaamheden voegen niet direct waarde toe, maar zijn noodzakelijk om het werk te kunnen doen, zoals zoeken naar gereedschap, lopen naar het onderdelenmagazijn, schrijven op een werkorder en overleg met een leidinggevende. Ze worden bepaald door de organisatie, de manier waarop processen zijn ingericht en de indeling en beschikbaarheid van faciliteiten.

Rust en persoonlijk verzorging worden ook gemeten, zoals koffiedrinken, toiletbezoek en roken. Wij meten of dit in verhouding is en niet meer dan normaal aan tijd kost.

Multi Moment Opname 6

Harder werken?
Vaak wordt gedacht dat wanneer zo intensief op medewerkers wordt gelet, zij harder gaan werken dan normaal. Dit blijkt in de praktijk niet te gebeuren. Beperkingen van processen en ingesleten routines zorgen ervoor dat het andere gedrag niet vol te houden is. Oude gewoontes en werkwijzen komen in de onderzoeksresultaten uiteindelijk altijd boven drijven.

Multi Moment Opname 7

Resultaat
Naast de metingen observeren we de processen, hebben we gesprekken met medewerkers en beoordelen we documentatie en registraties gedurende het proces. Met dit alles kunnen we conclusies trekken over de prestaties van een afdeling en aanbevelingen doen waar in de organisatie, de processen of in de faciliteiten verbeteringen mogelijk zijn.

MMO tool
We voeren een MMO-onderzoek uit op tablets met ons eigen MMO programma. We kunnen daardoor nog gemakkelijker, sneller en beter de metingen uitvoeren en analyses uit de resultaten maken.

Interesse of meer weten?
Neem contact met ons op!

Scroll naar boven