Veranderingen invoeren: een uitdagende taak
Veranderingen invoeren: een uitdagende taak 3

Het is inmiddels iedereen in de autobranche duidelijk dat er in de komende jaren veel gaat veranderen. De elektrificatie van het wagenpark heeft een serieuze impact op het verdienmodel van het autobedrijf. Dit betekent dat ondernemers nu al bezig moeten zijn om de huidige processen kritisch tegen het licht te houden. Het optimaliseren van alle werkplaatsprocessen is een wezenlijke succesfactor om de efficiency en dus het rendement van het bedrijf in de (nabije!) toekomst te waarborgen. Het draait om de processen. Maar laten we ons goed realiseren dat processen gemaakt en uitgevoerd worden door mensen.

Tips
Het invoeren van veranderingen in een bedrijf is een ingewikkeld proces. Wij geven je graag een aantal tips:

Leiderschap
Alles valt of staat met het krachtig delen van de visie van het management. Benoem de voordelen van de veranderingen en motiveer en ondersteun de medewerkers.

Communicatie
Communicatie is een absolute voorwaarde! Maak duidelijk waarom de verandering wordt doorgevoerd. Benoem de doelstellingen en wat de gevolgen zullen zijn voor de medewerkers. Transparantie zorgt ervoor dat onzekerheid afneemt en dat de veranderingen beter begrepen worden.

Betrokkenheid medewerkers
Betrek de medewerkers actief in het proces van verandering. Dit zorgt voor acceptatie. Zorg ervoor dat suggesties, idee├źn, maar ook twijfels worden meegenomen bij het uitwerken van de veranderplannen.

Ondersteuning medewerkers
Stel tijdig vast welke vaardigheden van de medewerkers vereist zijn om de verandering succesvol te maken. Zorg voor training, (individuele) coaching voor het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Dit versterkt het zelfvertrouwen van de medewerkers.

Manage de weerstand
Bij veranderingen ontstaat weerstand. In basis wil niemand veranderen! Stel vast welke concrete weerstand mogelijk is, en bedenk vooraf hoe hiermee om te gaan.

Monitor
Evalueer en monitor de voortgang van de verandering continue. Pas waar nodig zaken aan als dit nodig blijkt. Wees flexibel zodat je in staat bent om in te springen op kansen en uitdaging die zich voordoen.

Hulp nodig?
Het doorvoeren van veranderingen is niet eenvoudig. Met focus op de bovenstaande punten kunnen veranderingen toch succesvol worden ingevoerd. Heb je vragen of wil je weten hoe de adviseurs van CORBO je kunnen begeleiden bij een veranderingsproces? Neem dan contact met ons op!

Scroll naar boven