Verschillende generaties in de werkplaats: (hoe) werkt dat?
Verschillende generaties in de werkplaats: (hoe) werkt dat? 3

Door Peter de Wild

In de wereld van automonteurs zijn er duidelijke verschillen tussen de generaties oudere monteurs en die van Gen Z (geboren tussen 1995 en 2010). Deze verschillen hebben niet alleen betrekking op technische vaardigheden, maar ook op werkethiek en communicatiestijlen. Dit vormt een uitdaging voor leidinggevenden die beide groepen moeten aansturen.

Wat zijn de verschillen?
Oudere automonteurs hebben vaak een schat aan ervaring en kennis vergaard door jarenlange praktijkervaring. Ze zijn vertrouwd met traditionele autotechniek en zijn gewend aan gestructureerde werkprocessen. Aan de andere kant zijn monteurs van Gen Z opgegroeid in een tijdperk van digitale revolutie. Ze hebben van nature affiniteit met technologie en zijn vaak flexibeler in het omarmen van nieuwe systemen en software. Bovendien zijn ze vaak assertiever in hun communicatie.

Hoewel het samenwerken tussen oudere automonteurs en monteurs van Gen Z tal van voordelen kan bieden, kunnen er ook knelpunten ontstaan vanwege hun verschillende achtergronden en werkstijlen.

Wat zijn mogelijke knelpunten?
Een potentieel knelpunt is weerstand tegen verandering. Oudere monteurs zijn mogelijk terughoudend om nieuwe technologieën te omarmen, omdat ze gewend zijn aan traditionele werkmethoden. Aan de andere kant kunnen monteurs van Gen Z gefrustreerd raken door een gebrek aan bereidheid van oudere collega's om nieuwe systemen en processen te leren.

Een ander knelpunt kan communicatie zijn. Oudere monteurs geven mogelijk de voorkeur aan persoonlijke gesprekken en directe feedback, terwijl monteurs van Gen Z meer gewend zijn aan digitale communicatie en snelle berichtenuitwisseling. Dit kan leiden tot misverstanden en conflicten als er geen duidelijke communicatiestrategieën worden toegepast.

Daarnaast kunnen er generatiekloven ontstaan op het gebied van werkethiek en verwachtingen. Oudere monteurs hechten mogelijk meer waarde aan loyaliteit en senioriteit, terwijl monteurs van Gen Z streven naar snelle loopbaanontwikkeling en een goede werk-privébalans.

Het is van essentieel voor leidinggevenden om deze knelpunten te (h)erkennen en actief aan te pakken.

Verschillende generaties in de werkplaats: (hoe) werkt dat? 4

Kansen & Tips

Welke kansen doen zich voor?
Door het bevorderen van open communicatie, het tonen van respect voor verschillende perspectieven het creëren van een samenwerkingscultuur en wederzijds begrip, kunnen leidinggevenden deze uitdagingen overwinnen en een prettige werkomgeving bevorderen waarin alle monteurs zich op hun gemak voelen.

3 praktische tips
Hier zijn drie praktische tips om succesvol leiding te geven aan zowel oudere automonteurs als monteurs van Gen Z:

  1. Creëer een mentorprogramma: stimuleer oudere monteurs om hun kennis en ervaring te delen met de jongere generatie. Tegelijkertijd kunnen monteurs van Gen Z hun oudere collega’s helpen met de verschillende softwareprogramma’s waarmee gewerkt wordt in de werkplaats. Dit bevordert niet alleen kennisoverdracht, maar versterkt ook de teamdynamiek.
  2. Werk met een blended trainingssysteem: combineer traditionele methoden met digitale leermiddelen om alle monteurs effectief te trainen en bij te scholen. Op deze manier kunnen oudere monteurs profiteren van nieuwe technologieën, terwijl jongere monteurs kunnen leren van de ervaring van hun oudere collega's.
  3. Communiceer duidelijk en open: maak gebruik van diverse communicatiekanalen die aansluiten bij de voorkeuren van beide groepen. Oudere monteurs geven mogelijk de voorkeur aan face-to-face gesprekken, terwijl jongere monteurs mogelijk de voorkeur geven aan digitale communicatie via apps of berichten.

Peter de Wild

Verschillende generaties in de werkplaats: (hoe) werkt dat? 5
Scroll naar boven